Η έρευνα για έναν καλό αθλητικό σύλλογο πυγμαχίας είναι κάτι που αξίζει τον κόπο, μιας και μακροπρόθεσμα θα μας ωφελήσει πολύ.  Πριν  αποφασίσετε να εγγραφείτε σε κάποιο αθλητικό σύλλογο πυγμαχίας καλό είναι να θέσετε τα παρακάτω ερωτήματα.1

Πώς να διαλέξω σχολή πυγμαχίας;

  • Είναι διπλωματούχοι οι προπονητές πυγμαχίας; έχουν την απαιτούμενη εμπειρία; (Είναι κοινό φαινόμενο προπονητές να μην έχουν δίπλωμα και άδεια άσκησης επαγγέλματος σε πολλούς συλλόγους.  Σε άλλους  παλιοί αθλητές  γίνονται προπονητές πυγμαχίας χωρίς να έχουν εμπειρία να προπονήσουν το ευρύ κοινό).
  • Δίνεται σημασία στην ανάπτυξη δεξιοτήτων; Το ασκησιολόγιο και οι τεχνικές είναι σχεδιασμένες στη βάση του αθλήματος της πυγμαχίας και κατάλληλες για την αντίστοιχη ηλικία, επίπεδο, φύλλο;
  • Τηρούν οι χώροι άθλησης τις προδιαγραφές;  Ή οι προπονήσεις γίνονται σε υπόγεια, κτήρια εμπορικών σκοπών και άλλα.  Συντηρούνται καλά οι χώροι;
  • Ποια είναι η αναλογία μεταξύ προπονήσεων και αγώνων; Υπάρχουν πολλοί σύλλογοι που αντί να ακολουθούν τις οδηγίες της σύγχρονης προπονητικής  υπέρ προπονούν τους αθλητές με κίνδυνο την υγεία τους.
  • Υπάρχει σωστή κατανομή σε ομάδες μικρές ηλικίες, γυναίκες/άντρες, επιπέδου ή όλα θυσιάζονται στο βωμό του κέρδους?
  • Δίνεται η ευκαιρία για συμμετοχή? Ή ο χρόνος καταναλώνεται ανομοιόμορφα υπέρ των προχωρημένων αθλητών (ή και το αντίθετο).
  • Ενθαρρύνονται και επαινούνται οι αθλητές; Αν η συμπεριφορά του εκπαιδευτή είναι απαράδεκτη καμία προπονητική μέθοδος δε θα έχει το επιθυμητό αποτέλεσμα.  Όταν  μειώνεται η προσωπικότητα του αθλητή δεν είναι δυνατόν να αφομοιώσει το οτιδήποτε.
  • Οι ώρες των προπονήσεων και ο χρόνος διάρκειας είναι σε λογικά πλαίσια; Η υπέρ-προπόνηση  μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμούς υπερχρήσης, έλλειψη διάθεσης για άθληση, ψυχολογικά προβλήματα  κ.α.  προπονήσεις με μεγάλη χρονική διάρκεια συνήθως επηρεάζουν αρνητικά την καθημερινότητα και τον τρόπο ζωής μας.
  • Μεγάλη σημασία πρέπει να δοθεί στην τήρηση των κανόνων ασφαλείας κατά τη διάρκεια των προπονήσεων. Προστατευτικός εξοπλισμός, ατομικά μέτρα προστασίας, κατανομή επιπέδων εμπειρίας  και σωματικών βαρών καθώς και ορθές πρακτικές.

Στο σύλλογο μας…

Στο σύλλογο μας οι προπονητές είναι διπλωματούχοι με πολυετή προπονητική εμπειρία.   Οι χώροι του συλλόγου μας τηρούν τις απαραίτητες προδιαγραφές, οι προπονήσεις γίνονται σε ένα πολύ φιλικό περιβάλλον, κατάλληλα διαμορφωμένο για τον άθλημα της πυγμαχίας στο 7ο Λεμβαρχείο στο πρώην Ε.Α.Ν.Κ.Ι στην Λιμνοπούλα Ιωαννίνων.   Το πρόγραμμα το ρυθμίζουν οι αθλητές σύμφωνα με τις ανάγκες τους και κατόπιν των οδηγιών του προπονητή.

Υπάρχουν τμήματα για ηλικίες από 10 έως 14, αγωνιστικά, αρχαρίων και γυναικεία.  Ο χρόνος είναι ομοιόμορφα κατανεμημένος και όλοι οι αθλητές έχουν ευχάριστη εμπειρία.  Ο έπαινος και η επιδοκιμασία είναι η αμοιβή είναι η πάγια τακτική μας στους αθλητές που προσπαθούν να ξεπεράσουν τον εαυτό τους.  Οι ώρες προπόνησης ποικίλουν γιατί δεν αποδίδουν οι αθλητές όλες τις ώρες, κάποιοι αισθάνονται καλύτερα να προπονούνται πρωινές ώρες ενώ άλλοι το μεσημέρι ή και τις βραδινές ώρες.

Gym time!!

Στο σύλλογο μας δίνουμε μεγάλη σημασία στην τήρηση των κανόνων ασφαλείας κατά τη διάρκεια των προπονήσεων.  Οι πρακτικές που χρησιμοποιούνται έχουν σαν επίκεντρο την υγεία του αθλητή, ένας  αδιαπραγμάτευτος όρος που μας χαρακτηρίζει.   Τα οφέλη, βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα είναι πολλαπλά, αν μας προτιμήσετε, φτάνει να το τολμήσετε!

1Αθλητισμός και παδί, Janet Le Blanc & Louise Dicson. 2006

Του Νότη Γιαννακά.

boxersunion.Ioannina@gmail.com