Ενδεικτικό παράδειγμα προπονητικής μονάδας (πρόγραμμα).

Σκοπός του συγκεκριμένου παραδείγματος (πρόγραμμα) είναι να δώσουμε απλές οδηγίες για ένα σωστό τρόπο προπόνησης.  Σε ένα γενικό ασκησιολόγιο θα πρέπει να ακολουθείται μια ορθή σειρά.  Αν ακολουθήσετε το μοτίβο της συγκεκριμένης προπονητικής μονάδας πρόκειται να αποκτήσετε αποδοτικές προπονητικές συνήθειες.  Το συγκεκριμένο πρόγραμμα μπορούν να το ακολουθήσουν αρχάριοι, προχωρημένοι που θέλουν μια εύκολη μέρα και [...]