Στοιχεία Επικοινωνίας

Διεύθυνση:

Εθνικό Αθλητικό Ναυτικό Κέντρο Ιωαννίνων (7ο Λεμβαρχείο)
Υοτ Μεραρχίας, Ιωάννινα, ΤΚ. 45445 Ελλάδα

Τηλέφωνο:

(+30)6940675975

Η Τοποθεσία μας