Αθλητικός Σύλλογος Ένωση Πυγμάχων Ιωαννίνων, Athletic Club Boxers Union of Ioannina

Εικόνα 1. Κάποια από τα πιο ενεργά μέλη του Αθλητικού Συλλόγου Ένωση Πυγμάχων Ιωαννίνων.

Γενική Συνέλευση (General Assembly).  Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Αθλητικού Συλλόγου Ένωση Πυγμάχων Ιωαννίνων προέκυψε μετά από τις αρχαιρεσίες τις 8ης Ιανουαρίου 2017.  Το πενταμελές συμβούλιο και ένας αναπληρωματικός ήταν το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.  Στην πεντάδα οι:  Γιαννακάς Γεώργιος, Κοσμάς Αλέξανδρος, Λιόλιος Κωνσταντίνος, Μιλιώνης Αθανάσιος και Φαρμάκης Γεώργιος.  Αναπληρωματικό μέλος εξελέγη ο Μπάζας Ξενοφών.

Αθλητικός Σύλλογος Ένωση Πυγμάχων Ιωαννίνων, Athletic Club Boxers Union of Ioannina

Εικόνα 2. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο. (από δεξιά) Μηλιώνης Αθανάσιος, Κοσμάς Αλέξανδρος, Γιαννακάς Γεώργιος, Μπάζας Φώντας (ως αναπληρωματικό μέλος), Φαρμάκης Γεώργιος και Λιόλιος Κωνσταντίνος.

Τη Γενική Συνέλευση προέδρευσε ο Λιόλιος Κωνσταντίνος με γραμματέα τον Μπέντζιο Παναγιώτη.

Αθλητικός Σύλλογος Ένωση Πυγμάχων Ιωαννίνων, Athletic Club Boxers Union of Ioannina

Εικόνα 2. Πρόεδρος και γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης, Λιόλιος Κωνσταντίνος και Μπέντζιος Παναγιώτης.

Πρόεδρος της εφορευτικής  επιτροπής  αναδείχθηκε ο Καραγιώτης  Σωτήριος.  Η Μπαλωμένου Πωλίνα και  η Λάππα Πηνελόπη/Παναγιώτα ήταν τα μέλη που συμπλήρωσαν την τριμελή εφορευτική επιτροπή.  Η εφορευτική επιτροπή ολοκλήρωσε με επιτυχία την ευθύνη που της ανατέθηκε.

Αθλητικός Σύλλογος Ένωση Πυγμάχων Ιωαννίνων, Athletic Club Boxers Union of Ioannina

Εικόνα 3. Η τριμελής εφορευτική επιτροπή. (από δεξιά) Καραγιώτης Σωτήρης, Μπαλωμένου Πωλίνα και Λάππα Πέννυ.

Κατόπιν ο απολογισμός των διοικητικών πεπραγμένων κρίθηκε επιτυχής και ικανοποιητικός, καθώς και ο οικονομικός απολογισμός βρέθηκε άψογος. Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί ενέκρινε τον οικονομικό απολογισμό και τα διοικητικά πεπραγμένα και απάλλαξε το Δ.Σ. και την Εξελεγκτική Επιτροπή από κάθε ευθύνη για τα οικονομικά και διοικητικά πεπραγμένα του έτους 2016.

Αθλητικός Σύλλογος Ένωση Πυγμάχων Ιωαννίνων, Athletic Club Boxers Union of Ioannina

Εικόνα 4. Γιώτης Δημήτριος, Τσάμος Ιωάννης και Πάσχος Άγγελος.

Ο προγραμματισμός των Διοικητικών ενεργειών για το έτος 2017 αναγνώσθηκε, συζητήθηκε  και ενεκρίθη όπως έγινε και για τον οικονομικό προϋπολογισμό.

Αθλητικός Σύλλογος Ένωση Πυγμάχων Ιωαννίνων, Athletic Club Boxers Union of Ioannina

Εικόνα 6. Ο γενικός Αρχηγός (Κοσμάς Αλέξανδρος), με δύο αθλητές του συλλόγου τον Δημητρίου Σπύρο και Άγγελο Πάσχο.

Τέλος με την εξάντληση των θεμάτων προς συζήτηση ο πρόεδρος της Γ.Σ. έληξε την Τακτική Γενική Συνέλευση.