Ένα πολύ βασικό τεχνικό κομμάτι στην πυγμαχία είναι ο βηματισμός το λεγόμενο Footwork! Η κίνηση του πυγμάχου έγκειται στην ανάγκη της διαμόρφωσης συγκεκριμένης απόστασης από τον αντίπαλο στόχο.  Η ανάγκη αυτή δημιουργείται γιατί κάθε χτύπημα προϋποθέτει μια συγκεκριμένη απόσταση για να εκτελεστεί, ή γιατί η άμυνα που διαλέξαμε να χρησιμοποιήσουμε χρειάζεται μια συγκεκριμένη απόσταση για να πραγματοποιηθεί, ή γιατί η στρατηγική μας απαιτεί να προσεγγίζουμε τον αντίπαλο διαγώνια.

Υπάρχουν πολλά στοιχεία στην πρακτική της πυγμαχίας τα οποία δε συνηθίζουμε να κάνουμε στην καθημερινότητα μας.  Ένα από αυτά είναι και ο τρόπος που βηματίζουμε, ο τρόπος δηλαδή που κινούμαστε.  Καταρχήν θα πρέπει να λάβουμε μια τυπική μαχητική στάση (εικόνα 1).

Βηματισμός στην πυγμαχία! (Footwork) (Μέρος 1ο). Μαχητική στάση. (Aiba coaches manual 2011-2.5.1. Boxing Stance)

1.Μαχητική στάση. (Aiba coaches manual 2011-2.5.1. Boxing Stance)

 

Η ονομασία Orthodox αναφέρεται στη μαχητική στάση του δεξιόχειρα «το δυνατό, καλό, χέρι τοποθετείται πίσω», ενώ Southpaw είναι η μαχητική στάση του αριστερόχειρα.  Ο αθλητής παίρνοντας αυτή τη στάση μπορεί να κινηθεί προς οποιαδήποτε κατεύθυνση.  Οι κατευθύνσεις είναι μπροστά, πίσω, δεξιά, αριστερά, κυκλικά δεξιά, κυκλικά αριστερά, και τέλος διαγώνια μπροστά και πίσω.

Κάτω από τις εικόνες των πυγμάχων (εικόνα 1) εμφανίζεται η θέση των ποδιών.  Παρατηρείστε πως η κατεύθυνση των πελμάτων δεν είναι ευθεία μπροστά αλλά περίπου 45 μοίρες διαγώνια.  Το μπροστινό πόδι εφάπτεται σε όλο το μήκος του.  Το πίσω στηρίζεται στις φάλαγγες, στο μετατάρσιο ενώ η φτέρνα είναι στον αέρα.  Το άνοιγμα των ποδιών είναι στο άνοιγμα των ώμων.  Εδώ αξίζει να σημειώσουμε ότι αυτό που περιγράφουμε είναι μια τυπική στάση. Υπάρχουν στυλ και σχολές που παρουσιάζουν μικρές αποκλίσεις από τα παραπάνω!

Λίγο παραπάνω σας αναφέραμε πως ο τρόπος που βηματίζουμε στην πυγμαχία δε χρησιμοποιείται στην καθημερινότητα μας.  Η κίνηση του πυγμάχου θυμίζει τον τρόπο κίνησης του καβουριού.(εικόνα 2)

  • Από την αρχική μαχητική στάση για να κινηθούμε εμπρός (Forward step) ωθούμε τη γη με το πίσω πόδι και μετατοπίζουμε το μπροστινό εμπρός. Εν συνεχεία το πίσω έρχεται εμπρός στην αρχική μαχητική στάση.
  • Για να κινηθούμε προς τα πίσω (Backward step) το μπροστινό ωθεί τη γη εμπρός και το πίσω μετατοπίζεται προς τα πίσω, η κίνηση ολοκληρώνεται όταν έρχεται το μπροστινό πίσω, δηλαδή στην αρχική μαχητική στάση.

*Προσοχή, είτε κινούμαστε μπροστά είτε πίσω οι μύτες των ποδιών πατάνε πρώτα.

Βηματισμός στην πυγμαχία! (Footwork) (Μέρος 1ο). Βηματισμός Μπροστά και Πίσω. (Aiba coaches manual 2011-2.5.2. Boxing Steps)

2. Βηματισμός Μπροστά και Πίσω. (Aiba coaches manual 2011-2.5.2. Boxing Steps)

 

Κατά την ίδια λογική κινούμαστε στο πλάι, δηλαδή για να πάμε αριστερά (Left side step) το δεξί ωθεί αντίθετα, το αριστερό μετατοπίζεται αριστερά και μετά ακολουθεί το δεξί αριστερά στην αρχική μαχητική στάση.  Ενώ για να πάμε δεξιά (Right side step) ξεκινάει το δεξί με ώθηση του αριστερού και ακολουθεί το αριστερό στην αρχική μαχητική στάση. (εικόνα 3)

Βηματισμός στην πυγμαχία! (Footwork) (Μέρος 1ο). Βηματισμοί στο πλάι. (Aiba coaches manual 2011-2.5.2. Boxing Steps)

3. Βηματισμοί στο πλάι. (Aiba coaches manual 2011-2.5.2. Boxing Steps)

Η τεχνική αυτή βασίζεται στη λογική της ισορροπίας η οποία πρέπει να διατηρείται ακόμα και κατά την κίνηση.  Είναι πρόβλημα να δεχθούμε ένα χτύπημα κατά την διάρκεια που ανοίγουμε το βήμα και το ένα πόδι είναι στον αέρα. Αν το κέντρο βάρους μας είναι λάθος, η βάση μας είναι πολύ μικρή, ή αν το βήμα μας απέχει αρκετά από την επιφάνεια, δε θα μπορέσουμε να απορροφήσουμε την ενέργεια ενός χτυπήματος και είναι πιο εύκολο να πέσουμε (Knock Down).  Συνεπώς θα μας εκμεταλλευτεί ο αντίπαλος και θα μας επιβάλλει το δικό του ρυθμό.   Για να το αποφύγουμε αυτό πρέπει να βηματίσουμε σωστά.  Το κέντρο βάρους μας πρέπει να βρίσκεται κάτω από το κορμί μας, τα πόδια μας να έχουν το κατάλληλο άνοιγμα και το βήμα μας να είναι κοντά στην επιφάνεια του εδάφους.  Σε αυτή την περίπτωση ενδέχεται να απορροφήσουμε τη δύναμη του χτυπήματος και ταυτόχρονα η πιθανότητα να ανατραπούμε ελαττώνεται.

Θα πρέπει να αποφεύγουμε να κάνουμε τυπικά λάθη κατά τον βηματισμό.  Λάθη, που αν τα κάνουμε, θα είμαστε εκτός ισορροπίας, δε θα μπορούμε να απορροφήσουμε τη δύναμη των χτυπημάτων, η κινητικότητα μας θα είναι μειωμένη, και τα χτυπήματα μας θα είναι αδύναμα.

  • το σταύρωμα  των ποδιών μας.  Δηλαδή να ξεκινάει το δεξί πόδι όταν θέλουμε να πάμε προς τα αριστερά (και το ανάποδο).
  • το υπερβολικό άνοιγμα των ποδιών.
  • η μικρή βάση.
  • η κίνηση στις φτέρνες.
  • όταν το κέντρο βάρους δε βρίσκεται χαμηλά ή και κάτω από το κορμί μας.

Η πυγμαχία είναι σαν το σκάκι, ο ένας περιμένει να εκμεταλλευτεί το λάθος του άλλου.  Για να δημιουργήσουμε τις κατάλληλες προϋποθέσεις επίθεσης, θα πρέπει να είμαστε σε θέση να κινούμαστε γρήγορα και σωστά (κατά τον τρόπο που περιγράψαμε παραπάνω).  Αν ο αθλητής κάνει τεχνικά λάθη στη βάση του, δηλαδή στη μαχητική στάση ή στο βηματισμό, θα είναι ευάλωτος στις επιθέσεις του αντιπάλου.     Θα πρέπει να βηματίζουμε σωστά και με σιγουριά, χωρίς να χρειάζεται να το σκεφτούμε πολύ.  Έτσι θα απολαμβάνουμε την προπόνηση και θα αγωνιζόμαστε με ασφάλεια.

Του Νότη Γιαννακά

notis.giannakas@boxersunion.gr